Vi skapar en hållbar infrastruktur genom
leveranser av markentreprenadstjänster

Sunaru är ett modernt, ansvarstagande och kompetent
markentreprenadföretag som värnar om kundens och
de anställdas välmående och kompetensutveckling

Vår personal gör skillnaden

 • Rådgivande utifrån en förståelse för kundens behov
 • Tar ansvar för den förväntade leveransen
 • Är tillgängliga och responsiva
 • Vi jobbar aktivt för lika möjligheter och jämställdhet bland samtliga anställda och inblandade

Utbildning & kunskap

Våra medarbetare och partnerföretag har tillgång till interna
certifierade vidareutbildningar och kunskapsspridning inom:

 • Elsäkerhet
 • Trafikutbildning
 • Yrkesutbildning

Ett urval av våra kunder

För en hållbar framtid

Vi jobbar aktivt för en grönare värld genom:

 • En maskinpark som följer de senaste miljökraven
 • Återvinning i största möjliga utsträckning på vår egna återvinningsstation
 • Policy för tomgångskörning

Kontakta oss

 • Vi söker alltid ansvarstagande and kompetenta medarbetare
 • Vi är alltid öppna att initiera en dialog gällande nya och spännande uppdrag

Vid intresse av att jobba hos oss, eller att initiera en dialog angående kommande projekt, kontakta oss på: info@sunaru.se

Besök oss