SUNARU

Vårt företag, Sunaru AB, arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt få nöjda kunder genom god miljöhushållning och ett medvetet ekologiskt tänkande.
Sunarus mål är att utföra tjänster och uppdrag enligt kundens och beställarens krav och förväntningar med minsta möjlig negativ miljöpåverkan på luft, mark och vatten.

Vi följer de av myndigheterna satta lagar och föreskrifter och har de av uppdragsgivaren satta målen och överenskommelserna som en absolut lägsta nivå.
Vi hushållar både med miljö och ekonomi samtidigt som vi håller kvalitén på en hög nivå.

 

Comments are closed.