Snö

I Kung Bores tjänst

Vi planerar, övervakar, leder och utför vinterunderhåll med rätt resurser för uppdraget.
Med behovsanpassad maskinell och manuell snö och halkbekämpning.
Kunskap i takskottning och resurser för borttransport av snömassor,

Kan vi presentera ett vinteravtal som är skräddarsytt för att täcka dina behov.

Comments are closed.